Image default

Tradicijos, išaugintos Panevėžio rajone 2. „Joninės Velžyje, Nevėžio slėnyje”

VšĮ Gerų naujienų televizija įgyvendina projektą „Tradicijos, išaugintos Panevėžio rajone 2”, pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves.

Daugiau įrašų